Sklep internetowy-Regulamin
Warunki ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego http://www.htpoland.pl, jest: 
  Q&T Piotr Adamski
  ul. Glebowa 23a
  
 61-312 Poznań
  NIP: 782-220-93-85, REGON:300147478 
 2. Zamówienia w sklepie można składać poprzez:
  - sklep internetowy, http://www.htpoland.pl
  - telefonicznie +48606507620 lub +48516502308

 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 4. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub (i) adresu e-mail - po przyjęciu zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub / i poprzez e-mail. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane.

 5. Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.

 6. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.

 7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. Firma Q&T Piotr Adamski zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji (patrz punkt 5).

 8. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT-są cenami brutto.

 9. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Zamawiającego w terminie od 3 do 5 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia.

 10. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która to wydłuża czas realizacji zamówienia.
 11. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (fakturę VAT)

 12. Koszty dostawy towaru pokrywa Klient.

 13. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

Gwarancje i reklamacje

 1. Towar oferowany w sklepie jest objęty gwarancją producenta.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 3. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 30 Maja 2014 roku (Dz.U.2014.827), Kupujący może odstąpić od umowy kupna poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania towaru. Zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu,ometkowany, nie może zawierać śladów użytkowania i zniszczenia) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.
 6. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 7. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT.